Loading...
Home2019-09-03T08:25:54+00:00

اطلاعات صنعت آب ایران

این سایت جهت اطلاع رسانی به شما هموطنان جهت استفاده صحیح از آب
و استفاده از ابزار آبیاری و کاربرد آنها در صنعت آبیاری می باشد

بخش اطلاع رسانی

مقالات سایت

ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

می 3rd, 2019|0 Comments

ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)    ، ارزیابی

بخش تخصصی اطلاع رسانی

اخبار و مقالات در حوضه صنعت آب

اخبار و مقالات این قسمت بسیار تخصصی می باشد و در حوضه تخصصی صنعت آب و آب رسانی قرار دارد

بیشتر بخوانید
  • poryaplast

تولیدی پوریا پلاست

می 27th, 2019|0 Comments

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیرخاک به صورت قطرات مجزا، پیوسته،جریان باریک یا اسپری ریز

ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

می 3rd, 2019|0 Comments

ارزیابی صحرایی شاخص های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)    ، ارزیابی

مشاهده اخبار صنعت آب

مشاهده جدیدترین اخبار صنعت سنگ

با زدن دکمه زیر همه اخبار مهم و جدید صنعت آب در جهان را مشاهده میکنید

بیشتر بخوانید

اخبار و مقالات عمران و سد سازی

مشاهده اخبار و مقالات عمران و سد سازی

با زدن دکمه زیر همه اخبار مهم و جدید صنعت آب در جهان را مشاهده میکنید

بیشتر بخوانید

مشاهده اخبار و مقالات عمران و سد سازی

مشاهده قطعات آبیاری و دستگاه های تصفیه

مشاهده جدیدترین اخبار حوضه سنگ

با زدن دکمه زیر همه اخبار مهم و جدید صنعت آب در جهان را مشاهده میکنید

بیشتر بخوانید

قطعات آبیاری و دستگاه های تصفیه

مشاهده سایت های مربوط قطعات آبیاری و دستگاه های تصفیه

مشاهده جدیدترین اخبار حوضه آب

با زدن دکمه زیر همه اخبار مهم و جدید صنعت آب در جهان را مشاهده میکنید

بیشتر بخوانید

سایت های قطعات آبیاری

مقالات ما را بخوانید