You are here:--آبیاری مکانیزه

آبیاری مکانیزه

آبیاری مکانیزه

آبیاری مکانیزه

سیستم کاملا متحرک.(بارانی)

آبیاری تحت فشار بارانی یکی از روش های آبیاری است که با سیستم کاملا متحرک بارانی ، کلیه سیستم تحت فشار قابل انتقال و جابجایی است و بیشتر برای استفاده از آبیاری تکمیلی استفاده می‌شود تحت فشار .
سیستم تحت فشار بارانی نیمه متحرک.سیستم تحت فشار ثابت با آب پاش متحرک بارانی فشار فشار فشار فشار .

در این روش آبیاری کلیه لوله ها و بال ها ثابت هستند و فقط آبپاش ها که روی رایزرها نصب می شوند متحرک هستند. در آبیاری تحت فشار کلیه لوله ها را می توان در زیر خاک نیز نصب کرد. مزایای این روش سهولت کار با آن و سادگی سیستم است.

سیستم کاملا ثابت. (بارانی)

در این روش تمام اجزای سیستم بارانی کاملا ثابت است و بیشتر برای خزانه کاری و محصولات خاصی استفاده می شود. لازم به ذکر است که هنگام عملیات کاشت و برداشت و در پایان فصل آبیاری، کلیه لوله های روی سطح زمین را باید جمع آوری نمود.

مزایای آبیاری بارانی کلاسیک:

  • صرفه جویی در مصرف آب و توزیع یکنواخت آب در مزرعه.
  • امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار.
  • توزیع یکنواخت سم و کود در مزرعه.
  • تمیز شدن برگ گیاهان و جلوگیری از سرمازدگی.
  • کاهش علف های هرز در مزرعه.
  • کاهش هزینه های تولید.

آبیاری بارانی مکانیزه:

سیستم مکانیزه آبفشان غلطان یا ویلمو بارانی.
آبیاری تحت فشار یکی از روش های آبیاری است که برای سطوح بزرگ و هموار و همچنین برای گیاهان زراعی پاکوتاه که حداکثر ارتفاعشان یک متر بیشتر نباشد، استفاده می‌شود.

این دستگاه مکانیزه شامل قسمت های زیر است:
لوله های اصلی:
جنس لوله های اصلی در این سیستم مکانیزه آلومنیوم است که طول هر شاخه به 12 متر می رسد. طول دستگاه مکانیزه یا بال می تواند تا 372 متر باشد. لوله های اصلی به وسیله لوله خرطومی به شیر هیدرانت یا شیرهای آبده وصل می شوند.

آبپاش ها:
آبپاش ها روی بال ها قرار دارند که زیر هر آبپاش یک سوپاپ تخلیه آب است، که بعد از اتمام کار سیستم مکانیزه ، آب دستگاه مکانیزه تخلیه می شود. فاصله آب پاش ها از هم 12 متر است، که بعد از اتمام کار سیستم، آب دستگاه تخلیه می شود. فاصله آبپاش ها از هم 12 متر است.

چرخ ها:
محیط چرخ ها 6/4 یا 5 یا 6 متر می تواند باشد که معمولا محیط چرخ ها را کمتر از 60 متر انتخاب می کنند. فاصله چرخ ها از هم 12 متر است.

موتور و پمپ:
که در وسط قرار دارد.