You are here:-تولیدی های قطعات آبیاری

درباره فروشگاه احسان پلیمر

فروشگاه لوازم آبیاری احسان پلیمر با رویکرد بهینه سازی در مصرف آب و استفاده از اطلاعات و امکانات نوین موجود در این زمینه با همکاری متخصصین مجرب ؛ به فعالیت در بخش های اجراء ، تجارت ، توسعه – تحقیقات و تولید پرداخته است. این فروشگاه پس از کسب سال ها تجربه و کارآزمودگی با هدف

By |2019-05-27T17:35:35+00:00می 27th, 2019|Categories: تولیدی های قطعات آبیاری|0 Comments

شرکت فنی و مهندسی روان رود

شرکت فنی و مهندسی روان رودشرکت فنی و مهندسی روان رود با رویکرد بهینه سازی در مصرف آب و استفاده از اطلاعات و امکانات نوین موجود در این زمینه با همکاری متخصصین مجرب ؛ به فعالیت در بخش های اجراء ، تجارت ، توسعه – تحقیقات و تولید پرداخته است.این شرکت پس از کسب سال ها

By |2019-05-27T17:34:17+00:00می 27th, 2019|Categories: تولیدی های قطعات آبیاری|0 Comments

تولیدی پوریا پلاست

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیرخاک به صورت قطرات مجزا، پیوسته،جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره ای چکانهایی که ذر طول خط انتقال آب قرار دارند. آبیاری قطره ای دارای روشها و مفاهیم متعددی مانند آبیاری دریپ، آبیاری زیر بستری، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است.

By |2019-05-27T17:00:34+00:00می 27th, 2019|Categories: تولیدی های قطعات آبیاری|0 Comments