You are here:-News

Latest Tech News

نحوه راه‌اندازی و نصب سیستم‌ آبیاری قطره‌ای

مسئله‌ای که امروزه بسیار حیاتی است، مصرف بهینه آب به خصوص در بخش کشاورزی و باغداری است. با توجه به اهمیت آب در کشاورزی استفاده از تجهیزات آبیاری قطره‌ای روشی است که بسیاری از کارشناسان به کارگیری آن را توصیه می‌کنند. اگر مایل به راه‌اندازی و نصب سیستم‌ آبیاری قطره‌ایدر باغ و یا گلخانه

نقش مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی

کمبود منابع آب نه تنها برروی عملکرد کشاورزان بلکه در زنجیره تامین مواد غذایی تمام مردم جهان تاثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت آب در کشاورزی به کمک پشتیبانی مناسب می‌توان مصرف آب را کاهش داد و راندمان محصولات را تقویت کرد. انجام این کار باعث می‌شود که گیاهان با شرایط آب و هوایی

اتصالات و انشعابات لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن به چه معناست؟ اگر بخواهیم پلی اتیلن را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که یک سنتز شیمیایی اتیلن می باشد، که با استفاده از نفت خام و معمولاٌ گازهای طبیعی به وجود آمده است. نام های مختلفی برای آن گذاشته شده است. معمولاً پلی اتیلن را به پی ای که مخفف

روش‌های آبیاری هوشمند موثر در آینده کشاورزی

جهان قرن‌هاست با این باور زندگی می‌کند که “تا ابد آب کافی برای مصرف در اختیار خواهد داشت.” از آنجایی که بر همه واضح و مبرهن است که آب برای زندگی انسان ضروری است، لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشید که در حال حاضر بیش از کشور که شامل ۷۰۰ میلیون

اهمیت فناوری‌های آبیاری

نقش مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد و مدیریت آب امروزه به یک نگرانی فزاینده برای بسیاری از کشاورزان تبدیل شده است. تفاوتی ندارد که در چه منطقه‌ای با کدام نوع از شرایط آب و هوایی به سر می‌برید، بحران آب یک مسئله جدی در رشد و پرورش گیاهان و محصولات