You are here:-Reviews

Products Reviews

اتصالات و انشعابات لوله پلی اتیلن

پلی اتیلن به چه معناست؟ اگر بخواهیم پلی اتیلن را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که یک سنتز شیمیایی اتیلن می باشد، که با استفاده از نفت خام و معمولاٌ گازهای طبیعی به وجود آمده است. نام های مختلفی برای آن گذاشته شده است. معمولاً پلی اتیلن را به پی ای که مخفف

اهمیت فناوری‌های آبیاری

نقش مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد و مدیریت آب امروزه به یک نگرانی فزاینده برای بسیاری از کشاورزان تبدیل شده است. تفاوتی ندارد که در چه منطقه‌ای با کدام نوع از شرایط آب و هوایی به سر می‌برید، بحران آب یک مسئله جدی در رشد و پرورش گیاهان و محصولات

کاربرد اتصالات پلی اتیلن

کاربرد اتصالات پلی اتیلن به گستردگی کابرد لوله‌های پلی اتیلن می‌باشد. اتصالات پلی اتیلن در تمامی کاربردهای لوله پلی اتیلن و کلیه خطوط لوله پلی اتیلن کاربرد دارد.کاربرد اتصالات پلی اتیلن بیشتر به نوع خط و نوع پروژه بستگی دارد، به عنوان مثال در خطو لوله گاز نمیتوان از اتصالات فلنجی استفاده کرد و