You are here:-Tag: آب

آب پاش بارانی

بياري  باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده ودر روي گياه به صورت باران توسط نازل هايي كه به آبپاش معروفند پاشيده مي شود. به طوركلي آبياري باراني را مي توان نوعي“ باران مصنوعي ” ناميد. توضیحات آبياري باراني روشي است كه آب با

دستگاههای تصفیه آب صنعتی و خانگی

بهترین دستگاههای تصفیه آب صنعتی و خانگی این روزها متقاضیان خرید دستگاههای تصفیه آب صنعتی و خانگی بیش از هر زمان دیگر نیازمند کسب اطلاعات از بهترین تولید کننده گان ایرانی یا بهترین محصول موجود در بازار با خدمات پس از فروش و تامین قطعات و لوازم مصرفی میباشند . لذا خواهشمندم اگر اطلاعاتی در